Training Damen

Mittwoch 19:00 - 21:00 Uhr TSVW Nebenplatz

Montag 19:00 - 21:00 Uhr TSVW Nebenplatz